YAzmek Ar-Ge kurumsal yapınızın gerektirdiği mimariyi ve iş akışlarını tanımlayarak, ihtiyaç duyduğunuz sistem ve uygulamaları işletmenize değer yaratacak biçimde geliştirir. Bütün hizmetlerinde marka ve platform bağımsız hareket eden yazmek, size özel en ideal çözümü sunabilmek için objektif hareket eder. J2EE ve .NET başta olmak üzere değişik platformlarda uygulama geliştirme ve farklı sistemlerdeki uygulamaların entegrasyonu ile ilgili her tür talep ve ihtiyaca yönelik çözüm sunar.

Yazmek Ar-Ge, e-iş süreçlerindeki yenilikçi yaklaşımı ile sektöre farklı bir bakış açısı getirmiştir. Yazmek Bilişim ürettiği yazılım hizmetlerinin yanı sıra, farklı ihtiyaç ve hedefler için markanıza özel, yazılım çözüm ve hizmetleri sunmaktadır. İşin başlangıcında sizleri dinleyerek özel istek, beklenti ve hedefleriniz tespit edilmekte , ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak , kurumsal yapınıza uygun, şirketinize değer katacak özel yazılım çözümleri üretmekteyiz. Bu doğrultuda,Yazmek Bilişim yazılım mühendisi ekibi farklı beklentilere etkili bir şekilde cevap vermeyi amaçlamaktadır. Özel Yazılım Geliştirirken : Yazmek Bilişim, projeniz ile ilgili metodolojiyi ve teknoloji kullanımını konusunda en doğru yaklaşımı tespit ederek , sektörünüzde iş vizyonunun gerektirdiği ihtiyaçlarınıza cevap verecek çözümleri sunmayı hedeflemektedir.

  • Proje Analizi
  • Teknoloji ve İş Planının Oluşturulması
  • Yazılım Mimarisi İncelenmesi
  • Yazılım Tasarımı İncelenmesi
  • Kod Denetimleri
  • Test Planları ve Test Süreçleri İncelenmesi
  • Yazılım Testi