Enerji Hattı Kurulumu

Elektrik enerjisini belli düzlemlerde ileten, standart veya standart olmayan aralıklarla akım almaya müsait pencereler vasıtasıyla iletimi sisteme aktaran prefabrik yapıdaki uygulamalardır. Yazmek sisteminde elektrik kablolarına ihtiyaç duyulmadan elektrik akımı baralar vasıtasıyla iletilmektedir. Yazmek sistemleri alışveriş merkezleri, fabrika, otel, okul, iş merkezi, trafo merkezi AG çıkışı, aydınlatma sistemleri dağıtım ve iletim sistemleri gibi birçok farklı alanda kullanılabilir. Yazmek sistemleri bu noktalarda, kablo ve kablo kanalı ihtiyacını ortadan kaldıran çözümlerdir.

OTOMASYON SİSTEMLERİ

Otomasyon, endüstride kullanıldığı tanımı itibariyle, insan gücünün rol aldığı iş yükünün belli bir kısmının makinelere yüklenmesidir. Otomasyon sistemleri ile makinelerin kontrolü, zamanlanmış iş paylaşımı, daha hassas ve kararlı sistemlerin ortaya çıkması hedeflenmektedir. Aydınlatma, yüklerin devreye alınıp, çıkarılması, üretim planlanması gibi bir çok otomasyon modeli mevcuttur ve kullanılabilecek uygulama alanları, sorunlara üretilecek çözümler kadardır.

ENERJİ HATTINDAN VERİ İLETİLMESİ

PLC (Power Line Communication) olarak bahsedilen enerjili hat üzerinden haberleşme ise şebekeye getirdiği gürültü, ve şebekedeki gürültü sebebiyle çok sağlıklı bir iletim sağlanamaması ayrıca, enerji kablolarında kullanılan yalıtkan malzemenin veri sinyallerinin çok kısa mesafelerde dahi zayıflamasına sebep olması nedeniyle tercih edilememektedir.aralıklarında ışıkları yakabilirken, istenildiği anda komut uygulama işlevine de sahiptir. Aydınlatma otomasyon sistemi açma kapama komutlarının yanında, dim etme komutlarını da gerçekleş- tirebilmektedir. Sistemin dim yapabilmesi için aydınlatma elemanının türüne göre çıkış fişi kullanılır. Fluoresan veya enkandesan aydınlatma elemanları için türlerine ve güçlerine göre ayrı otomasyon fişleri kullanılır. Bu fişler, armatürlerde her hangi bir balast ve starter elemanı gerektirmeksizin açma kapama ve dimleme gerçekleştirmektedir

AYDINLATMA OTOMASYON SİSTEMİ

Otomasyon, endüstride kullanıldığı tanımı itibariyle, insan gücünün rol aldığı iş yükünün belli bir kısmının makinelere yüklenmesidir. Otomasyon sistemleri ile makinelerin kontrolü, zamanlanmış iş paylaşımı, daha hassas ve kararlı sistemlerin ortaya çıkması hedeflenmektedir. Aydınlatma, yüklerin -Metal yapılar sinyallerin iletimini engeller ki endüstride bu tip yapılar kaçınılmazdır. -Duvarlar radyo sinyallerinin geçişini engeller. -Aynı bölgede bulunan benzer frekans aralığındaki sinyaller iletişime engel olur. -Tüm modüller güç kaynağına ihtiyaç duyarlar. Bu da onları şebekeye bağımlı kılar. Radyo sinyalleri ile haberleşme karşılaştırıldığında, elektrik hattı üzerinden haberleşme aynı avantajlara sahiptir. Hali hazırda enerji iletimi için kullanılan düşük gerilim baraları sinyal için kullanılır. Ayrıca radyo sinyalinden farklı olarak, otomasyon uygulanacak yapıların fiziksel durumlarından ve kullanılan malzemenin cinsinden etkilenmez. Ancak avantajlarının yanında, radyo sinyalleri ile aynı dezavantajlardan bir kısmını da taşır. Benzer sinyallerle çakışma, gürültüden etkilenme, tüm modüllerin güç kaynağına ihtiyaç duyması bunlardan bazılarıdır. Ayrıca bara enerjisinin kesildiği acil durum senaryolarında da işlevsizlerdir.

HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ

Otomasyon sistemleri genel olarak kullanıldığı şekliyle ya ana bir panodaki kontrol elemanının kontrol ettiği besleme kabloları her bir cihaza ayrı giderek, ya da her kontrol edilecek cihaza veri kablosunun da bağlantısının yapıldığı sistemlerdir. Bunların haricinde kablosuz veri çözümleri de mevcuttur ancak, birçok uygulamada kablosuz veri iletimi çözümü maliyeti sebebiyle tercih edilmemektedir. Bu sistemler harici veri kablosuna ihtiyaç duymazlar. Bu tip ağlar WLAN ve Bluetooth gibi farklı haberleşme protokolleri ile veya ISM olarak geçen endüstriyel bilimsel ve medikal frekans bantları kullanılarak kurulabilir. Ancak kablosuz ağlar bazı problemlere de sahiptir.